TỦ ĐIỀU KHIỂN KPTDTủ điều khiển máy bơm

Tủ điều khiển máy bơm

Tên sản phẩm : Tủ điều khiển máy bơm.

Thiết bị chính : LS_ KOREA

Vỏ tủ : Việt Nam

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Đặc biệt : Có bảo vệ chống mất pha

Liên Hệ