Máy bơm ebara 3MBơm ebara 3M- 160/2.2

Bơm ebara 3M- 160/2.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 160/2.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/4.0

Bơm ebara 3M- 200/4.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/4.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 4kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 40- 160/3.0

Bơm ebara 3M 40- 160/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M40- 160/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 5.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 9.2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

 

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 50-200/11

Bơm ebara 3M 50-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 50-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 65-160/15

Bơm ebara 3M 65-160/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 65-160/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 160/1.5

Bơm ebara 3M- 160/1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 160/1.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ