Máy bơm ebara 3DBơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2.2kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 4kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 40-200/11

Bơm Ebara 3D 40-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 9.2kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 18.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 50-200/11

Bơm Ebara 3D 50-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 50-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-160/15

Bơm Ebara 3D 65-160/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-160/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/15

Bơm Ebara 3D 65-200/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/22

Bơm Ebara 3D 65-200/22

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/22

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 22kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ