Máy bơm chìm nước thải pentaxBơm chìm nước thải pentax DMT 160

Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 10 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 5.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ