BƠM WINDYBơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 54 - 144 (m3/h)

H = 56.7 - 44 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 49.5 - 28 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 42 - 144 (m3/h)

H = 34.6 - 21.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 89.5 - 71.7 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 78 - 58.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q = 6 - 27 (m3/h)

H = 40 - 27 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 3HP 2900rpm

Q = 6 - 24 (m3/h)

H = 28.5 - 14.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 100KPW-C/7.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 100

Cột áp : 10

Công suất : 10HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 80KPW-C/5.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 65

Cột áp : 15

Công suất : 7.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW-C/4

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 45

Cột áp : 17

Công suất : 5.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW-C/3

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 35

Cột áp : 15

Công suất : 4HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 65KPW-C/2.2

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 25

Cột áp : 15

Công suất : 3HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 50KPW-C/1.5

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 15

Cột áp : 15

Công suất : 2HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Tên sản phẩm : Bơm Nước Thải 40KPW-C/1.1

Loại máy bơm : Bơm Nước Thải KPW

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 12

Cột áp : 10

Công suất : 1.5HP 2900 rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ