BƠM PENTAXMáy bơm pentax CA 65-250B

Máy bơm pentax CA 65-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA CA 65-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 40hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 65- 250A

Máy bơm pentax CA 65- 250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 65- 250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 50HP 2900RPM

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 80-250B

Máy bơm pentax CA 80-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 80-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 60hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 80-250A

Máy bơm pentax CA 80-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 80-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 75hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250C

Máy bơm pentax CA 100-250C

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 75hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250B

Máy bơm pentax CA 100-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 100-250B

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 100hp 2900rpm

 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 100-250A

Máy bơm pentax CA 100-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 125hp 2900rpm

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm pentax CA 50-250A

Máy bơm pentax CA 50-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CA 50-250A

Loại máy bơm :  Bơm đầu rời Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

 

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 160

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 210

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 310

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 750

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 1000

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 10 HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải pentax DMT 550

Loại máy bơm : Bơm chìm nước thải

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 5.5HP/380V

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

lưu lượng :1.58- 8.4
Cột Áp :64.4-12

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U5V-180/6T

Bơm bù áp pentax U5V-180/6T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U5V-180/6T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp pentax U18V- 900/9T

Bơm bù áp pentax U18V- 900/9T

Tên sản phẩm : Bơm bù áp Pentax U18V- 900/9T

Loại máy bơm :  Bơm bù áp Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu đầu bơm: Gang

Cánh bơm: Gang / Đồng

Trục động cơ: Thép AISI 303

Phớt cơ khí: Ceramic/Graphite

Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 50oC

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ