Bơm ly tâm nước bùn DWOBơm nước bùn Ebara DWO 150M

Bơm nước bùn Ebara DWO 150M

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 150M

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.1 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 150

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.1 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 200

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 300

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2.2 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫


Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara DWO 400

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara DWO

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3 kW 380V

 

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

3₫