BƠM LY TÂM KPRBơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/90

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 125HP 2900rpm

Q = 54 - 420 (m3/h)

H = 90.0 - 61.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 250/75

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 100HP 2900rpm

Q = 54 - 405 (m3/h)

H = 84.0 - 61.0 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 75HP 2900rpm

Q = 84 - 405 (m3/h)

H = 63.0 - 33.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 100 - 200/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 84 - 372 (m3/h)

H = 59.0 - 32.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/55

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 750HP 2900rpm

Q = 60 - 270 (m3/h)

H = 88.1 - 56.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP(R) 80 - 250/45

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 60HP 2900rpm

Q = 60 - 240 (m3/h)

H = 79.5 - 51.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/11

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 200/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 51 - 32 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/15

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 24 - 78200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 58.1 - 38.8 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/15

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 70.8 - 50.5 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/18.5

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/18.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 78 - 58.3 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 65 - 125/7.5

Bơm Ly Tâm KPR 65 - 125/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 65 - 125/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 30 - 132 (m3/h)

H = 24.8 - 15 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/22.5

Bơm Ly Tâm KPR 50 - 250/22.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 50 - 250/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 89.5 - 71.7 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 32 - 200/5.5

Bơm Ly Tâm KPR 32 - 200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 32 - 200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 6- 36 (m3/h)

H = 52 - 28.7 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/11

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 74.6 - 56 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 57.8 - 43.9 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/15

Bơm Ly Tâm KPR 40 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KPR 40 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu rời

Bơm Windy KPR Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 90.4 - 76 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ