Bơm ly tâm KPBơm Ly Tâm KP 32 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q =6-36 (m3/h)

H =60.5-38.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

 

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/11

Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q =7.5-30 (m3/h)

H =81-66.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 32 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q =7.5-30(m3/h)

H = 92.5-80 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

 

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40-160/3

Bơm Ly Tâm KP 40-160/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 160/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q =9-36 (m3/h)

H =30.1-21 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40-160/4

Bơm Ly Tâm KP 40-160/4

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40-160/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q =9-39 (m3/h)

H = 35.6-25.4 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40-200/5.5

Bơm Ly Tâm KP 40-200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40-200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 9-39 (m3/h)

H = 47-33.4 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/3

Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 125/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q = 12 - 72 (m3/h)

H = 20.2-11.2 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/4

Bơm Ly Tâm KP 50 - 125/4

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 125/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q = 15-72(m3/h)

H = 25-16.5 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 160/5.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 160/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 160/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 21-78 (m3/h)

H = 30.5-16.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 27-78 (m3/h)

H = 70.8-50.5 (m)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ