Bơm ly tâm KPBơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 54 - 144 (m3/h)

H = 56.7 - 44 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 49.5 - 28 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 54 - 132 (m3/h)

H = 44.8 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 65 - 160/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 42 - 144 (m3/h)

H = 34.6 - 21.1 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/22.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 30HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 89.5 - 71.7 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 50 - 250/18.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 25HP 2900rpm

Q = 27 - 78 (m3/h)

H = 78 - 58.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/4

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Q = 6 - 27 (m3/h)

H = 40 - 27 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/2.2

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 3HP 2900rpm

Q = 6 - 24 (m3/h)

H = 28.5 - 14.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 200/7.5

Bơm Ly Tâm KP 40 - 200/7.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 200/7.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 10HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 57.8 - 43.9 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/11

Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 250/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 74.6 - 56 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/15

Bơm Ly Tâm KP 40 - 250/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 40 - 250/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 9 - 42 (m3/h)

H = 90.4 - 76 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/5.5

Bơm Ly Tâm KP 32 - 200/5.5

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 200/5.5

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Q = 6 - 36 (m3/h)

H = 52 - 28.7 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/15

Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/15

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 200/15

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 20HP 2900rpm

Q = 24 - 78 (m3/h)

H = 58.1 - 38.8 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/11

Bơm Ly Tâm KP 50 - 200/11

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 50 - 200/11

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 15HP 2900rpm

Q = 24 - 72 (m3/h)

H = 51 - 32 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ


Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/3

Bơm Ly Tâm KP 32 - 160/3

Tên sản phẩm : Bơm ly tâm KP 32 - 160/3

Loại máy bơm : ly tâm trục ngang đầu liền

Bơm Windy Xuất xứ : Việt Nam

Công suất : 4HP 2900rpm

Q =6-27 (m3/h)

H = 36.4-22.3 (m)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Máy được cung cấp kèm theo mặt bích.

Liên Hệ