BƠM EBARABơm Ebara 3D 40-200/7.5

Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-200/7.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 40-200/11

Bơm Ebara 3D 40-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 50-200/9.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 9.2kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 18.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 50-200/11

Bơm Ebara 3D 50-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 50-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-160/15

Bơm Ebara 3D 65-160/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-160/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/15

Bơm Ebara 3D 65-200/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 65-200/22

Bơm Ebara 3D 65-200/22

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/22

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 22kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST ONE MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm BEST ONE

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.25 kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara Ebara BEST 3

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara Ebara BEST 3

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.75 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.75kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 4

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 4

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST 4

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST 4

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 5

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 5

ên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST5

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara ONE MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST ONE MA

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.25 kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ


Bơm bù áp Ebara EVM

Bơm bù áp Ebara EVM

Bơm bù áp Ebara EVM

Xuất xứ: Italy

Vỏ bơm bằng inox314

Cánh bơm bằng inox

Liên Hệ