BƠM EBARAMáy bơm chữa cháy Ebara 180x100 FSKA110kW

Máy bơm chữa cháy Ebara 180x100 FSKA110kW

Tên sản phẩm :  Máy bơm chữa cháy Ebara 150x100FSKA 110kW

Loại máy bơm :  Máy bơm chữa cháy Ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Indonesia

Động cơ kéo dẫn: Enertech- australia/ elektrim-Singapore / ATT- Singapore

Công suất : 110kW 2900rpm

Vật liệu chế tạo bơm : Gang

Bánh công tác : Đồng

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 160/2.2

Bơm ebara 3M- 160/2.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 160/2.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/3.0

Bơm ebara 3M- 200/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 200/4.0

Bơm ebara 3M- 200/4.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 200/4.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 4kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 40- 160/3.0

Bơm ebara 3M 40- 160/3.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M40- 160/3.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 3kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 40-200/5.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 5.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 40-200/7.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 7.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 50-200/9.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 9.2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

 

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 50-200/11

Bơm ebara 3M 50-200/11

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 50-200/11

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 11kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M/A 50-200/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 15kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M 65-160/15

Bơm ebara 3M 65-160/15

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M 65-160/15

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm ebara 3M- 160/1.5

Bơm ebara 3M- 160/1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm ebara 3M- 160/1.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kw 2900rpm

Đầu bơm : Inox 304

Cánh bơm : Inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 1.5

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 65-200/18.5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 32- 160/ 2.2

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 2.2kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Tên sản phẩm :  Máy Bơm Ebara 3D 40-160/ 4.0

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm trục ngang ebara

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 4kW 2900rpm

Đầu bơm : Gang

Cánh bơm : Stainless stell

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ