BƠM DIESEL IVECOMáy bơm động cơ Diesel Iveco 152kw 1500rpm

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 152kw 1500rpm

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 152kW 1500rpm

Model: N45 MNTF 40

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm Ebara- Indonesia

Model: 200x150FSNA

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 164kW

Model: N45 MNTF 40

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 121Kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 121Kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW 1450RPM

Model: NEF 67SM1

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 145kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 145kw

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Model: N45 MNTF 41.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 109kW

Model: N45 MNSF 40.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Máy bơm động cơ Diesel Iveco 73kW

Model: N45MNAF 40.10

Xuất xứ: Italy

Đầu bơm và động cơ được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi Việt Nam

Phụ kiện: 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình acquy.

Liên Hệ