BƠM DIESEL HYUNDAIBơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Ebara

Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D6AV 235HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D6AV

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 235hp 2200rpm

Đầu bơm model : Ebara 200X150FSNA (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình dầu, 2 bình ac quy.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Windy

Bơm động cơ Diesel Hyundai D6AV đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D6AV đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D6AV

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 235HP 2200RPM

Đầu bơm model : Windy FSL 200X150/160 (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Windy

Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Windy (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Pentax

Bơm Diesel hyundai D4BH100HP đầu bơm Pentax

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Pentax

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Pentax (Xuất xứ: Italy)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel hyundai D4BH đầu bơm Ebara

Máy bơm Diesel hyundai D4BH đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4BH 100HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4BH

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 100hp 3800rpm

Đầu bơm model : Ebara (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, 1 bình ac quy.

Đặc biệt : Đầu bơm và động cơ được tích hợp tại nhà máy Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Pentax

Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Pentax

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm pentax

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Pentax CA 100-250A (Xuất xứ: italy)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Ebara

Bơm Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Ebara

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm Ebara

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Ebara 125X100 FSKA (Xuất xứ: Indonesia)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện : 1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình dầu, 2 bình ac quy.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

Liên Hệ


Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Windy

Bơm động cơ Diesel Hyundai D4DB130HP đầu bơm Windy

Tên sản phẩm : Máy bơm Diesel hyundai D4DB 130HP đầu bơm Windy

Loại máy bơm :  Máy bơm động cơ Hyundai D4DB

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 130 hp 2900rpm

Đầu bơm model : Windy (Xuất xứ: Việt Nam)

Điện áp : 3P/380V/660V/50Hz

Phụ kiện :1 két nước giải nhiệt, 1 khung bảo vệ, 2 bình acquy, 1 bình dầu.

Đặc biệt : Máy bơm được tích hợp trên dàn chân đế săt xi tại nhà máy sản xuất Windy.

1₫


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơmFSL125X100/55

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơmFSL125X100/55

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB đầu bơm FSL125X100/55

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai D4BB

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : FSL 125X100/55 (Công suất : 75HP 2900RPM)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB Đầu bơm 75hp

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB Đầu bơm 75hp

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : KPR 80-250/55 (Công suất : 75hp 2900rpm)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB FSL125X100/55

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB FSL125X100/55

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Hyundai D4BB 

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

Đầu bơm model : FSL 125X100/55 (Công suất : 75HP 2900RPM)

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Hyundai D4BB

Máy bơm động cơ Hyundai D4BB

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D3BB 30HP

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Hyundai

Bơm Hyundai Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 80hp 4000 rpm

 

Đầu bơm model : KPR 65-250/37 (Công suất : <= 80hp) 

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Liên Hệ


Máy bơm động cơ Diesel Hyundai D3BB

Máy bơm động cơ Diesel Hyundai D3BB

Tên sản phẩm : Bơm động cơ Diesel D3BB 30HP

Loại máy bơm :  Bơm động cơ Diesel

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 30hp 3000 rpm

Đầu bơm model : Windy KP 50-250/22.5

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

 

Liên Hệ