Bơm điện PentaxMáy bơm pentax CM 80-200A

Máy bơm pentax CM 80-200A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 80-200A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 80-200B

Máy bơm pentax CM 80-200B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 80-200B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 65-250A

Máy bơm pentax CM 65-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 65-250A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 65-250B

Máy bơm pentax CM 65-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 65-250B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 65-200A

Máy bơm pentax CM 65-200A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 65-200A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 65-200B

Máy bơm pentax CM 65-200B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 65-200B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50- 250A

Máy bơm pentax CM 50- 250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50- 250A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-250B

Máy bơm pentax CM 50-250B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-250B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-250C

Máy bơm pentax CM 50-250C

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-250C

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-200A

Máy bơm pentax CM 50-200A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-200A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-200C

Máy bơm pentax CM 50-200C

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-200C

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất :

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-160A

Máy bơm pentax CM 50-160A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-160A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-160B

Máy bơm pentax CM 50-160B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-160B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-125A

Máy bơm pentax CM 50-125A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-125A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất :

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 50-125B

Máy bơm pentax CM 50-125B

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 50-125B

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Máy bơm pentax CM 40-250A

Máy bơm pentax CM 40-250A

Tên sản phẩm : Bơm Pentax CM 40-250A

Loại máy bơm :  Bơm Pentax

Bơm Pentax Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 

Vật liệu chế tạo bơm : Nhôm

Điện áp: 3P/380V/50Hz

 

Liên Hệ