BƠM CHỮA CHÁY DIESELMáy bơm Diesel D4DB 130HP

Máy bơm Diesel D4DB 130HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4DB 130HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 100-250/90, công suất: 125HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BH 100HP

Máy bơm Diesel D4BH 100HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BH 100HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 75kw 100HP@ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 100-250/75, công suất: 100HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 80HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 65-250/37, công suất: 50HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 40HP

Máy bơm Diesel D4BB 40HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 40HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 59kw 80HP @ 4000rpm

Đầu bơm model : KPR 65-250/30, công suất: 40HP @ 2900rpm.

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ


Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Máy bơm Diesel D4BB 80HP

Tên sản phẩm : Bơm Diesel D4BB 80HP

Loại máy bơm :  Bơm chữa cháy DIESEL

Bơm Windy Xuất xứ : Hyundai (Korea)

Công suất : 60kw 80HP 2900rpm

Điện áp: 3P/380V/660V/50Hz

Máy được tích hợp trên dàn chân đế sắt xi theo tiêu chuẩn Việt Nam

Phụ kiện kèm theo: 1 bình acquy, 1 két nước giải nhiệt, 1 bình dầu, khung bảo vệ máy bơm.

Liên Hệ