Bơm chìm hố nước thải EbaraBơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST ONE MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm BEST ONE

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.25 kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara Ebara BEST 3

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara Ebara BEST 3

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.75 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Tên sản phẩm : Bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.75kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 4

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 4

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST 4

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST 4

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST 5

Bơm chìm nước thải Ebara BEST 5

ên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara BEST5

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST5

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 1.5 kW 380V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 3P/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA

Tên sản phẩm :  Máy Bơm nước bùn Ebara ONE MA

Loại máy bơm :  Máy Bơm ly tâm Ebara BEST ONE MA

Bơm Ebara Xuất xứ : Italy (Ý)

Công suất : 0.25 kW 220V

Đầu bơm : inox 304

Cánh bơm : inox 304

Điện áp: 2P/220V/50Hz

Liên Hệ