BƠM BÙ ÁP KPNBơm Bù Áp KPN/7.5

Bơm Bù Áp KPN/7.5

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/7.5

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 6 - 12

Cột áp : 180 - 80

Công suất : 10HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/5.5

Bơm Bù Áp KPN/5.5

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/5.5

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 6 - 12

Cột áp : 150 - 70

Công suất : 7.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/4.0

Bơm Bù Áp KPN/4.0

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/4.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 12

Cột áp : 140 - 58

Công suất : 5.5HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

 

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/2.2

Bơm Bù Áp KPN/2.2

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/3.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 9.6

Cột áp : 80 - 40

Công suất : 3HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ


Bơm Bù Áp KPN/3.0

Bơm Bù Áp KPN/3.0

Tên sản phẩm : Bơm Bù Áp KPN/3.0

Loại máy bơm :  Bơm bù áp KPN

Bơm bù áp Xuất xứ : Windy

Lưu lượng : 1.2 - 12

Cột áp : 123 - 43

Công suất : 4HP 2900rpm

Điện áp: 3P/230V/380V/50Hz

Liên Hệ